14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler § 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1541 af 18. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder § 8, § 12, §§ 14-22, § 23, stk. 1 og 7, § 24 § 25, § 26, stk. 1 og 3, §§ 27-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2 og §§ 39-45.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside