Bekendtgørelse om distribution af lægemidler § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 126 af 25. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 1106 af 30. juni 2022

§ 25

Engrosforhandleren skal sikre, at de nødvendige opbevaringsbetingelser for lægemidler overholdes under transport, inden for de fastsatte grænser, som er beskrevet af fremstilleren eller på den ydre emballage.

Stk. 2 Engrosforhandleren skal sikre, at køretøjer og udstyr, som anvendes til at distribuere, opbevare eller håndtere lægemidler, egner sig til disse formål og er udstyret til at forhindre, at lægemidlerne udsættes for betingelser, der kan påvirke deres kvalitet og emballagens integritet.