Bekendtgørelse om distribution af lægemidler § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 126 af 25. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 1106 af 30. juni 2022

§ 29

Apoteker, herunder sygehusapoteker, skal for alle modtagne lægemidler til mennesker og håndkøbslægemidler til dyr opbevare dokumentation i form af oplysninger om:

  • 1) dato for modtagelsen,

  • 2) præcis angivelse af lægemidlets navn,

  • 3) modtaget mængde,

  • 4) lægemiddelform, styrke og pakningsstørrelse,

  • 5) leverandørens navn og adresse, og

  • 6) modtagerens navn og adresse.

Stk. 2 Ved modtagelse af receptpligtige lægemidler til dyr finder artikel 103, stk. 3 i forordning 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler anvendelse.