14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, skal hvert femte år recertificeres. Certificeringsorganet udtager et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

•••

Stk. 2 Intervallet for kontrol med den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for senest påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede.

•••

Stk. 4 Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

•••
profile photo
Profilside