14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, samt statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede statiker, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager minimum et projekt årligt. Såfremt det ikke er muligt at udtage et projekt til årlig kontrol skal certificeringsorganet vurdere om betingelserne for opretholdelse af certificeringen er tilstede, jf. § 30, stk. 1.

•••

Stk. 2 Der udtages ikke dokumentation til årlig kontrol af den certificerede statikers virke, jf. stk. 1, i det år, hvor den certificerede statiker recertificeres, jf. §§ 31 og 32.

•••

Stk. 3 Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for senest påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside