14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-5, dokumentere følgende kvalifikationer:

  • 1) En uddannelse inden for byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner.

  • 2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og § 12, stk. 1, nr. 2-5.

•••

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal statikeren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16.

•••

Stk. 3 En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4.

•••

Stk. 4 En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2.

•••
profile photo
Profilside