14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 1, § 34, stk. 1, og § 35, stk. 1, skal projektet bedømmes af mindst to faglige bedømmere.

•••

Stk. 2 Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om:

•••

Stk. 3 Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om:

•••

Stk. 4 Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere.

•••

Stk. 5 Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.

•••

Stk. 6 Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksom på fejl eller mangler i et projekt, der medfører risiko for personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune herom.

•••
profile photo
Profilside