14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer:

 • 1) En uddannelse inden for byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Ud dannelsen kan omfatte nr. 2-5.

 • 2) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder:

  • a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruktionsafsnit og samlinger.

  • b) Udpegning af kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner.

  • c) Redegørelse for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende konstruktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumenta tion af bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bæ rende konstruktioner.

 • 3) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder:

  • a) Fortolkning og vurdering af resultater af forundersøgelser samt formulering af projektgrundlag.

  • b) Strukturering og udformning af dokumentation for bærende konstruktioner.

  • c) Udarbejdelse af statiske beregninger, vurdering af fundne resultater og redegørelse for anvendte simuleringsmodellers brug og begrænsninger.

 • 4) Viden om kontrol, herunder:

  • a) Planlægning, gennemførelse og dokumentation for kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 30, og udformning af kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation.

  • b) Planlægning, gennemførelse og dokumentation for kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder udarbejdelse af kontrolplaner og kontrolrapporter.

 • 5) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28.

 • 6) Tre års erfaring inden for de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-5.

•••

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15.

•••
profile photo
Profilside