Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 24

Til de i § 12, §§ 14-20 og § 23 nævnte gebyrer lægges moms.

Stk. 2 Beløb, som fremkommer i stk. 1, afrundes til nærmeste ørebeløb, der kan deles med 5.