Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 27

Med bøde straffes den, der overtræder § 2, §§ 4-6, og §§ 8-26.