14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1955 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Ved dosisdispensering foreskrevet af en læge eller en behandlerfarmaceut skal opkræves et gebyr til det receptekspederende apotek (dosisekspeditionsgebyr) på 19 kr., ekskl. moms, for ekspedition af lægemidler til 14 dages forbrug, og et gebyr til det apotek, der udfører dosispakningen (dosispakningsgebyr) på 70 kr., ekskl. moms, for pakning af lægemidler til 14 dages forbrug.

•••

Stk. 2 Ved dosisdispensering ordineret af en læge eller en behandlerfarmaceut for en kortere periode end 14 dage, opkræves forholdsmæssige gebyrer efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Er dosisdispensering ordineret af en læge eller en behandlerfarmaceut, ydes der medicintilskud til gebyret nævnt i stk. 1 og 2.

•••

Stk. 4 Ved dosisdispensering, der ikke er ordineret af en læge eller en behandlerfarmaceut, men sker på borgerens egen foranledning, opkræves og betales gebyr i henhold til apotekerlovens § 12, stk. 2.

•••

Stk. 5 Ved dosisdispensering kan ikke opkræves gebyr efter §§ 14-16.

•••

Stk. 6 Det receptekspederende apotek opkræver dosisekspeditionsgebyr og dosispakningsgebyr fra borgeren med fradrag af eventuelt medicintilskud, jf. bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler. Det receptekspederende apotek afregner opkrævet dosispakningsgebyr uden fradrag af eventuelt medicintilskud til det apotek, der har foretaget dosispakningen, jf. § 13.

•••
profile photo
Profilside