Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1579 af 21. december 2022

§ 23

Ved udførelse af øvrige serviceopgaver og gennemførelse af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter skal tillægges et gebyr (servicegebyr), med mindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 2 Servicegebyret skal mindst dække omkostningerne ved at udføre opgaven.