14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Virksomhederne skal omgående underrette Energinet om følgende hændelser af relevans for beredskabssituationer i overensstemmelse med sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1:

  • 1) Hændelser eller situationer, som i væsentlig grad reducerer virksomhedens funktionalitet eller funktionaliteten i andre dele af elsektoren. Som eksempler kan nævnes havarier af anlæg m.m. i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1 og 2, arbejdsmarkedskonflikter eller manglende leverancer af væsentlig betydning for samfundets elforsyning.

  • 2) Hændelser eller situationer, som i væsentlig grad øger sårbarheder for samfundets elforsyning og dermed øger risikoen for, at denne ikke kan opretholdes og videreføres i normalt omfang.

  • 3) Hændelser hvor der er mistanke om, at årsagen kan være en terrorhandling og lign., f.eks. sabotage, indbrud og tyveri.

  • 4) Strømafbrydelser samt disses omfang og varighed, primært om situationer med større strømafbrydelser for virksomheden eller for samfundet som helhed.

  • 5) Andre usædvanlige hændelser.

•••

Stk. 2 Energinet skal omgående underrette Energistyrelsen om alvorlige hændelser efter stk. 1. Endvidere skal virksomhederne underrette politiet om hændelser efter stk. 1, nr. 3, samt om andre hændelser, der skønnes at kunne have en politimæssig interesse.

•••
profile photo
Profilside