Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 11

Energistyrelsen skal foretage en klassificering af elsektorens anlæg, dog ikke luftlednings- og kabelstrækninger, jf. stk. 2, efter følgende gruppering:

  • 1) Klasse 1 : Anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen for de sammenhængende elforsyningssystemer eller væsentlige dele af disse.

  • 2) Klasse 2 : Anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen på regionalt niveau.

  • 3) Klasse 3 : Øvrige anlæg.

Stk. 2 Energistyrelsen skal klassificere luftlednings- og kabelstrækninger i transmissionsnettet på over 100 kV og andre strækninger af væsentlig betydning efter grupperingen i stk. 1.

Stk. 3 Anlæg efter stk. 1 henholdsvis luftlednings- og kabelstrækninger efter stk. 2 klassificeres hver for sig, uanset om de er sammenbygget.

Stk. 4 Klassificeringen efter stk. 1 og 2 revideres årligt senest den 1. februar. De virksomheder, som ejer anlæggene, skal underrettes herom.

Stk. 5 Energinet skal levere de nødvendige oplysninger om elsektorens anlæg til Energistyrelsen til brug for klassificeringen efter stk. 1 og stk. 2.