Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1981 af 27. oktober 2021

§ 4

Regionsrådet videregiver prøvemateriale til Statens Serum Institut fra de PCR-test, som regionsrådet foretager på personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, til brug for instituttets analyse af prøvematerialet og generelle smitteovervågning efter sundhedslovens § 222.