14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1981 af 27. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Statens Serum Institut behandler personoplysninger i forbindelse med, at instituttet opretter rekvisitioner på test i det eksisterende prøverekvireringssystem, WebReq, til personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1, samt tilbud, som Statens Serum Institut i medfør af sundhedslovens § 222 tilbyder til hele befolkningen, til et repræsentativt udsnit af befolkningen, eller til andre nærmere definerede målgrupper, når det er nødvendigt for at forebygge eller hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder oplysninger om personnummer eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer den pågældende, oplysninger om personens sygesikringsgruppe, og oplysninger om modtager af prøvesvar, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Statens Serum Institut opretter maskinelt borgerens alment praktiserende læge som rekvirent og modtager af svar på PCR-test, som foretages på personer, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af stk. 1 eller § 1.

•••
profile photo
Profilside