Autorisationsbekendtgørelsen § 30

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

§ 30

Virksomheder, der skal autoriseres som fødevarevirksomhed eller godkendes til særlige aktiviteter, må først påbegynde fødevarevirksomhed eller de særlige aktiviteter, de skal godkendes til, når Fødevarestyrelsen har meddelt godkendelse, autorisation eller betinget autorisation, jf. § 3, stk. 4, eller § 7, stk. 1 eller 3.