14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 498 af 23. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Primærproducenter må levere små mængder af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde:

  • 1) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker tamfjerkræ, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, fra en bedrift, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

  • 2) Slagtning og levering årligt af op til 500 kaniner, evt. flået og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. flåning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

  • 3) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

  • 4) Levering af op til 4.000 kg levende muslinger m.m. fra zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation.

  • 5) Levering af op til 312.000 æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

•••

Stk. 2 Leveringen efter stk. 1, nr. 1-4, må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra primærproducentens bedrift.

•••

Stk. 3 Levering af æg efter stk. 1, nr. 5, må kun ske til:

  • 1) Egen detailvirksomhed på bedriften.

  • 2) Egen bod på offentlige markeder, beliggende inden for en radius af 50 km fra bedriften.

•••

Stk. 4 Primærproducenten skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at de leverede mængder ikke overstiger mængdeangivelserne i stk. 1, og afstandsgrænserne i stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Hvis der på bedriften er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, skal levering af animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder efter stk. 2 og 3, holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

•••

Stk. 6 Når en primærproducent er registreret til stalddørssalg efter § 5, stk. 2, nr. 1-7, og registreret til levering til lokale detailvirksomheder efter stk. 1, nr. 1-4, må den samlede mængde af leverede animalske fødevarer til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder ikke overstige de i § 5, stk. 2, nr. 1-7, nævnte mængder.

•••

Stk. 7 Når en primærproducent er registreret til levering af æg til ægpakkeri efter § 4, stk. 7, stalddørssalg efter § 5, stk. 2, nr. 8, og til egen detailvirksomhed på bedriften og egen bod på offentlige markeder efter stk. 1, nr. 5, må den samlede mængde af leverede æg ikke overstige 312.000.

•••
profile photo
Profilside