14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter i form af landbrug, gartneri, dambrug o.l. af animalske eller vegetabilske fødevarer skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter i form af fiskeri eller muslingehøst skal være registreret hos Fiskeristyrelsen, og jægere skal have indhentet jagttegn hos Miljøstyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

•••

Stk. 2 Primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter i form af følgende aktiviteter skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 3 og 4, og § 4, stk. 6:

  • 1) Biavl og fremstilling af honning og andre produkter fra bier.

  • 2) Indvinding af salt, naturligt mineralvand, kildevand, vand, der indvindes med henblik på markedsføring af indpakket drikkevand m.v.

  • 3) Fiskeri i put-and-take søer (lystfiskersøer) med henblik på markedsføring.

•••

Stk. 3 Primærproducenter af vegetabilske fødevarer, fisk fra put-and-take søer (lystfiskersøer), svampe, alger, snegle, insekter o.l. er kun omfattet af kravet om registrering i stk. 1, når deres virksomhed indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation, vurderet ud fra bl.a. antallet af gange, fødevareaktiviteten finder sted, mængden af fødevarer og værdien af omsætningen af fødevarer.

•••

Stk. 4 Primærproducenter, der producerer spirer omfattet af artikel 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 210/2013 af 11. marts 2013 om autorisation af virksomheder, der producerer spirer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside