14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Fødevarevirksomheder, der udfører aktiviteter omfattet af artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer) eller §§ 11, 13 eller 14, skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen.

•••

Stk. 2 Fødevarevirksomhed, der ikke er omfattet af stk. 1, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, jf. dog § 8, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside