Autorisationsbekendtgørelsen § 27

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

§ 27

Indførsel, opbevaring, transport og formidling af animalske fødevarer fra Grønland eller Færøerne, der er sendt til Danmark som samsending til private via en forening, må foretages, når foreningen er registreret efter § 7, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En forening omfattet af stk. 1 er undtaget fra registrering efter § 7, stk. 2, når den

  • 1) ikke udfører andre aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen end de i stk. 1 nævnte aktiviteter, og

  • 2) ikke ved disse aktiviteter får mere karakter af virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer ved detailhandel, end bistand til privat indførsel.