14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 27

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Virksomheder, der skal autoriseres som fødevarevirksomhed eller til særlige aktiviteter, jf. § 3, stk. 4, eller § 7, stk. 1, må ikke påbegynde de aktiviteter, de skal autoriseres til, før Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation eller betinget autorisation, jf. artikel 148, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol (kontrolforordningen).

•••
profile photo
Profilside