14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen § 27

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 257 af 14. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Handel med og transport af pattedyr, omfattet af § 25, er tilladt under forudsætning af, at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

•••

Stk. 2 Handel med og forsendelse af levende vildt, der er omfattet af § 25, må kun ske efter tilladelse fra Miljøstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside