Artfredningsbekendtgørelsen § 25

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

§ 25

Bestemmelserne i dette kapitel gælder for følgende:

  • 1) Vildt, for hvilket der er fastsat jagttid efter lov om jagt og vildtforvaltning.

  • 2) Vildt, der er omfattet af bekendtgørelse om vildtskader, bortset fra muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus.