14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for følgende:

  • 1) Vildt, for hvilket der er fastsat jagttid efter lov om jagt og vildtforvaltning.

  • 2) Vildt, der er omfattet af bekendtgørelse om vildtskader, bortset fra muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus.

•••
profile photo
Profilside