14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kursgevinstloven § 1

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kursgevinstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1390 af 29. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne lov omfatter

  • 1) gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve,

  • 2) gevinst og tab ved frigørelse for gæld og

  • 3) gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter uden hensyn til de regler, der gælder for det underliggende aktiv.

•••

Stk. 2 Uanset ligningslovens §§ 16 A og 16 B skal afdrag på og afståelsessummer for fordringer på koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens § 2, behandles efter reglerne i denne lov.

•••

Stk. 3 Loven omfatter ikke gevinst og tab på fordringer og gæld, der indgår i beskatningen af avance ved salg af fast ejendom, der henhører til den skattepligtiges næringsvej, jf. statsskattelovens § 4, jf. § 5 a.

•••

Stk. 4 Loven omfatter endvidere ikke gevinst og tab på konvertible obligationer og præmieobligationer.

•••
profile photo
Profilside