14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 1

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 1:

Til § 1 Efter § 1 omfatter kursgevinstloven gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve og gevinst og tab ved frigørelse for gæld, samt gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter.
Den foreslåede affattelse af § 1, stk. 1 svarer i hovedtræk til den nuværende kursgevinstlovs § 1, 1. pkt. Der foreslås ændringer i lovens anvendelsesområde på to områder. For det første foreslås det, at de hidtidige regler om beskatning af konvertible obligationer efter kursgevinstloven overføres til aktieavancebeskatningsloven. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.