14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kursgevinstloven § 12

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kursgevinstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. oktober 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på fordringer og gæld, som omfattes af § 1, efter de regler, der er angivet i dette kapitel og § 29 samt i kapitel 4, 5 og 7.

•••
profile photo
Profilside