14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksafgiftsloven § 12

Lov om tobaksafgifter paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU
Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en autoriseret oplagshaver eller er fritaget efter § 29, stk. 3. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

•••

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne om registrerede varemodtagere tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside