Tech-transferloven § 11

Denne konsoliderede version af tech-transferloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Lov nr. 483 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 871 af 21. juni 2022

§ 11

En offentlig forskningsinstitution kan i begrænset omfang afholde udgifter til administration af fonde og foreninger, herunder erhvervsdrivende fonde og foreninger, hvis fondenes og foreningernes hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter.

Stk. 2 En offentlig forskningsinstitution skal i årsrapporten redegøre for udgifter afholdt i henhold til stk. 1.