14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tech-transferloven § 15

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tech-transferloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. juni 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Ikrafttræden m.v.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter tidspunktet for lovens hele eller delvise ikrafttræden.

•••

Stk. 2 For eksisterende aftaler efter § 47 i universitetsloven kan §§ 10-12 og § 13, stk. 3, dog tidligst få virkning fra den 1. juli 2005.

•••

Stk. 3 Loven omfatter ikke Danmarks Tekniske Universitets ejerskab af SCION*DTU A/S, DTU Innovation A/S og Bioneer A/S, bortset fra at disse selskabers ejerandele i andre selskaber skal medregnes ved opgørelsen af Danmarks Tekniske Universitets ejerandele efter § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 4 Loven begrænser ikke Statens Serum Instituts bemyndigelser i henhold til anden lovgivning.

•••
profile photo
Profilside