Skatteindberetningsloven § 43

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024

§ 43

Skatteministeren kan fastsætte regler om platformsoperatørers indberetning af oplysninger til told- og skatteforvaltningen om følgende aktiviteter, som en sælger eller udlejer udfører mod vederlag:

  • 1) Udlejning af fast ejendom.

  • 2) Personlige tjenester.

  • 3) Salg af varer.

  • 4) Udlejning af transportmidler.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om procedure for platformsoperatørernes identifikation af de sælgere og udlejere, der skal indberettes om. Herudover kan skatteministeren fastsætte regler om, at platformsoperatørerne har pligt til at lukke sælgerens eller udlejerens konto og forhindre sælgeren eller udlejeren i på ny at blive registreret på platformen eller tilbageholde betaling af vederlag til sælgeren eller udlejeren, hvis sælgeren eller udlejeren ikke meddeler platformsoperatøren de oplysninger, som skal meddeles efter regler, som er fastsat i medfør af 1. pkt. eller § 52, stk. 3.