14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 48

Skatteindberetningslov paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Told- og skatteforvaltningen fører register over indberetningspligtige som nævnt i §§ 5, 6, 11 a-19 a, 24-26, 30-32, 42 eller 44-46, indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af §§ 4 eller 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 eller § 46 a og frivillige indberettere efter § 20.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse til registrering, om frist for registrering, om registrering af finansielle institutter omfattet af pligterne efter regler udstedt i medfør af § 22 , om registrering af platformsoperatører omfattet af pligterne efter regler udstedt i medfør af § 43 og om ændring og tilbagekaldelse af registrering. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om, at anmeldelse til registrering og ændring heraf kan fremtvinges ved anvendelse af daglige tvangsbøder. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, at ændring af registrering kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder oplyser told- og skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

•••
profile photo
Profilside