Skatteindberetningsloven § 20

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024

§ 20

Formidlere af handler med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter § 17, stk. 3, eller § 19, kan efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser.

Stk. 2 Udenlandske virksomheder, der ville være indberetningspligtige efter en eller flere af bestemmelserne i §§ 12-19 a, hvis de var omfattet af § 47, stk. 1, 1. pkt., kan efter aftale med en kunde indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter §§ 12-19 a.

Stk. 3 Indberetningen efter stk. 1 og 2 skal ske senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.