Serviceloven § 107

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 22. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 217 af 05. marts 2024 og lov nr. 329 af 09. april 2024

§ 107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

  • 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

  • 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Eksterne henvisninger

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9, stk. 3, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 2, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 12c, stk. 1 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21i, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland § 5, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 1, stk. 1 Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 8, stk. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 3, litra g Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 3, stk. 1, nr. 1 Lov om frikommunenetværk § 25, stk. 2 Lov om frikommunenetværk § 26f, stk. 3 Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 6 Almenboligloven § 63, stk. 3 Lov om boligforhold § 57a, stk. 3 Licensbekendtgørelsen § 5, stk. 3 Licensbekendtgørelsen § 7, stk. 1 Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 3, litra g Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 1, stk. 1, nr. 7 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 3, litra g Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig § 2, stk. 1 Tilbudsportalbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 4 Kommunesamarbejdsloven § 1, stk. 2, nr. 4, litra a