Kommunesamarbejdsloven § 1

Denne konsoliderede version af kommunesamarbejdsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forpligtende kommunale samarbejder

Lov nr. 541 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 446 af 08. april 2022,
som ændret ved lov nr. 427 af 18. maj 2016, lov nr. 295 af 20. marts 2023, lov nr. 482 af 12. maj 2023 og lov nr. 753 af 13. juni 2023

Forpligtende kommunale samarbejder
§ 1

Kommunalbestyrelserne i de i medfør af § 2, stk. 1, udpegede grupper af kommuner samarbejder med virkning fra den 1. januar 2007 efter reglerne i denne lov.

Stk. 2 Samarbejdet omfatter