Serviceloven § 86

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022,
som ændret ved lov nr. 560 af 29. maj 2018, lov nr. 2620 af 28. december 2021, lov nr. 324 af 16. marts 2022, lov nr. 892 af 21. juni 2022 og lov nr. 368 af 02. april 2023

§ 86

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Eksterne henvisninger

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 8, stk. 1 Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 1, stk. 3 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 2, nr. 3 Friplejeboligloven § 5, stk. 3 Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 8, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 13, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 82, stk. 3 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 83, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 84, stk. 2 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21i, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 2, nr. 3 Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører § 4, stk. 1 Kommunesamarbejdsloven § 1, stk. 2, nr. 2, litra b Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 4, stk. 1, nr. 9 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 10, stk. 1 Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 2, nr. 3