Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Bemærk, at § 30 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 30, om det har en betydning.

Koncernintern refusion af betalt indkomstskat

- Side 256 -

...tidspunktet for rettidig skattebetaling efter selskabsskattelovens § 30. Eftersom det ikke er administrationsselskabet, der har gavn af underskudsudnyttelsen, skal det danske selskab, som udnytter underskud, refundere betalingen over for administrationsselskabet. Disse betalinger har heller ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...betaling af de pågældende beløb, der ingen skattemæssige konsekvenser har. Betales beløbet ikke senest på tidspunktet for rettidig skattebetaling efter selskabsskattelovens § 30, vil beløbet skule forrentes på markedsvilkår i overensstemmelse med armslængde princippet. Renterne vil være fradragsberettigede for betaleren og skattepligtige for modtageren.«

Læs på Jurabibliotek