Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Bemærk, at § 30 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 30, om det har en betydning.

Til stk. 6. Betalingsfrister

- Side 98 -

...når et restskattebeløb ikke betales rettidigt. Tidligere har beløbet skullet forrentes med renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint. Med virkning fra den 1. august 2013 er dette imidlertid ændret til, at sådanne beløb ved en for sen betaling skal forrentes med renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2.

Læs på JurabibliotekTil stk. 10. Restskatteprocenten

- Side 129 -

Restskat med tillæg af restskatteprocent forfalder til betaling den 1. november i året efter indkomståret, jf. selskabsskattelovens § 30, stk. 1, og sidste rettidige indbetaling er den 20. november, jf. selskabsskattelovens § 30, stk. 4.

Læs på JurabibliotekTil stk. 1. Forfaldsdag for restskat og procenttillæg efter § 29 B

- Side 146 -

...juni som regnskabsår. Skatterådet fandt, at fristen for selvangivelse for det opløste selskab for indkomståret 2010 var senest seks måneder efter udløbet af indkomståret, jf. skattekontrollovens (dagældende)§ 4, stk. 2, og at fristen for indbetaling af ordinær restskat dermed fulgte af selskabsskattelovens § 30, hvilket betød forfald 1. november 2011.

Læs på JurabibliotekTil stk. 3. Restskat for opløsningsåret

- Side 147 -

...selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4, 3. pkt. Landsskatteretten fandt ikke, at meddelelse med fristudsættelse med hensyn til indgivelse af anmeldelse efter selskabsskattelovens § 5, stk. 3, medførte udsættelse med fristen for betaling af restskat med den virkning, at der efter selskabsskattelovens § 30, stk. 3, 3. pkt., ikke skulle betales restskattetillæg.

Læs på Jurabibliotek