Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Bemærk, at § 30 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 30, om det har en betydning.

Til stk. 4. Indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed

- Side 267 -

...beregning af det vejede gennemsnit for de indkomstår, der var omfattet af beskatningen. Medførte en eventuel ændret skatteansættelse nedsættelse eller bortfald af restskat, eller fremkom der overskydende skat eller yderligere overskydende skat, tilbagebetaltes beløbet med renter efter reglerne i selskabsskattelovens §§ 29 B og 30. Renterne var skattefri.

Læs på Jurabibliotek