14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sambeskatningsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sambeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1299 af 09. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Administrationsselskabet skal for hvert indkomstår give oplysning om

  • 1) skattepligtig indkomst før fremførsel og fordeling af underskud for hvert af de sambeskattede selskaber m.v.,

  • 2) den samlede anvendelse af underskud fra tidligere år og

  • 3) det resterende underskud ultimo for hvert af de sambeskattede selskaber m.v.

•••

Stk. 2 Administrationsselskabet skal efter anmodning fra Skatteforvaltningen indsende en specifikation af den andel af fremførselsberettigede underskud, som hvert enkelt selskab m.v. i sambeskatningen har anvendt samt specifikation af skattepligtig indkomst efter underskudsfremførsel m.m. for hvert enkelt selskab i sambeskatningen. Det er ikke et krav, at indsendelse af specifikationer efter anmodning fra Skatteforvaltningen efter 1. pkt. sker digitalt.

•••

Stk. 3 Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven skal indgive oplysning om fordeling af overskud og underskud mellem de sambeskattede selskaber m.v., herunder oplysning om fremførselsberettigede underskud for det enkelte selskab m.v.

•••

Stk. 4 Hvis selskabet m.v. har valgt at se bort fra underskud, skal der tillige for hvert selskab m.v. indgives oplysning herom, herunder indgives oplysning om efter hvilken bestemmelse, der bortses fra underskuddet, samt indgives en opgørelse af det beløb, der er set bort fra, og som fremføres efter selskabsskattelovens § 12.

•••

Stk. 5 Oplysninger m.v. efter stk. 1-4 skal indgives senest i forbindelse med rettidig indgivelse af oplysningsskemaet.

•••
profile photo
Profilside