14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sambeskatningsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sambeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1299 af 09. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Medmindre andet fremgår af §§ 3-16, påhviler det administrationsselskabet at indgive meddelelser, oplysninger m.v. efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Meddelelser, oplysninger m.v. efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser, jf. dog § 7, stk. 2, og § 10, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside