RUT-bekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af rUT-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)

Bekendtgørelse nr. 627 af 24. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2183 af 15. december 2020

§ 3

Registret indeholder stamdata om: