14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstationeringsloven § 7a

Lov om udstationering af lønmodtagere m.v. paragraf 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstationeringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2566 af 13. december 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

 • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

 • 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.

 • 4) Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

 • 5) Virksomhedens branchekode.

 • 6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed.

 • 7) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.

 • 8) Oplysninger om socialsikringsforhold for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om efter nr. 6.

 • 9) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

•••

Stk. 2 En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser, uden at betingelserne for udstationering er opfyldt, jf. § 4, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

 • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

 • 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.

 • 4) Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

 • 5) Virksomhedens branchekode.

 • I seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation står ordet "identitet" ved en fejl i bestemt form, "identiteten".
  Det fremgår dog af § 1, nr. 11, i ændringslov nr. 626 af 8/6 2016, at bestemmelsen blev vedtaget med ordet "identitet" i ubestemt form.

  6) Identitet af de lønmodtagere, der udfører den pågældende tjenesteydelse, og varigheden af beskæftigelsen.

 • 7) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.

 • 8) Oplysninger om socialsikringsforhold i hjemlandet for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om efter nr. 6.

 • I seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation står ordet "forbindelse" ved en fejl i bestemt form, "forbindelsen".
  Det fremgår dog af § 1, nr. 11, i ændringslov nr. 626 af 8/6 2016, at bestemmelsen blev vedtaget med ordet "forbindelse" i ubestemt form.

  9) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

•••

Stk. 3 Anmeldelse efter stk. 1 og 2 og regler fastsat i medfør af stk. 6 skal ske efter lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 4 Oplysninger, der er anmeldt efter stk. 1 og 2 og regler fastsat i medfør af stk. 6, kan alene anvendes til

 • 1) danske myndigheders kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen i forbindelse med arbejde i Danmark,

 • 2) danske myndigheders kontrol af overholdelse af betingelserne for at udstationere til Danmark,

 • 3) sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og

 • 4) statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.

•••

Stk. 5 Oplysningerne efter stk. 1 og 2 og regler fastsat i medfør af stk. 6 skal anmeldes, senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest førstkommende hverdag efter ændringen. RUT-bekendtgørelsen

•••

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, der leverer tjenesteydelser i nærmere bestemte risikobrancher, skal anmelde oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Beskæftigelsesministeren fastsætter i den forbindelse regler om, hvilke oplysninger der skal anmeldes, om fristen for anmeldelse og ændring af oplysninger og om adgang til de anmeldte oplysninger. RUT-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte

•••

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om anmeldelse af oplysninger efter stk. 1 og 2 og regler fastsat i medfør af stk. 6, herunder om, hvilke forhold anmeldere kan eller skal registrere i styrelsens it-system, og brugen af dette system.

•••
profile photo
Profilside