14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Regionsloven § 25

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af regionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 447 af 08. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Indenrigs- og boligministeren foreskriver formen for regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

•••

Stk. 2 Regionens årlige regnskab sendes til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, jf. § 23, stk. 2. Fristen for regnskabets indsendelse til Ankestyrelsen fastsættes af indenrigs- og boligministeren. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

•••

Stk. 3 Når revisionen afgiver en delberetning til regionsrådet, jf. § 29, jf. lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 4, skal revisionen underrette Ankestyrelsen herom.

•••
profile photo
Profilside