14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Oversvømmelsesloven § 15

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af oversvømmelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Endeligt vedtagne risikostyringsplaner og senere revurderinger af disse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 10, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

•••

Stk. 2 Miljø- og Fødevareklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at have meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.

•••

Stk. 3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside