Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet § 3

Denne konsoliderede version af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1715 af 27. december 2016,
som ændret ved lov nr. 338 af 02. april 2019, lov nr. 58 af 28. januar 2020, lov nr. 133 af 25. februar 2020, lov nr. 784 af 04. maj 2021, lov nr. 900 af 21. juni 2022, lov nr. 1590 af 28. december 2022, lov nr. 192 af 28. februar 2023, lov nr. 407 af 25. april 2023, lov nr. 417 af 25. april 2023 og lov nr. 1790 af 28. december 2023

§ 3

Nævnet inddeles i ti afdelinger, der udgøres af medlemmerne nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og derudover af følgende medlemmer i de enkelte afdelinger:

  • 1) 2 sagkyndige i industriforhold,

  • 2) 2 sagkyndige i jordforureningsforhold,

  • 3) 2 sagkyndige i grundvands- og vandforsyningsforhold,

  • 4) 2 sagkyndige i jordbrugsforhold,

  • 5) 2 sagkyndige i marine forhold,

  • 6) 2 sagkyndige i ferskvandsforhold,

  • 7) 2 sagkyndige i fødevareforhold,

  • 8) 2 sagkyndige i veterinærforhold,

  • 9) 2 sagkyndige i kulturarvsforhold eller

  • 10) 4 læge medlemmer.

Stk. 2 Formanden kan beslutte, at behandlingen af en sag kræver, at nævnet tiltrædes af et eller flere yderligere sagkyndige medlemmer, der ad hoc beskikkes. Hvis formanden beslutter dette, indstiller styrelser under Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Kulturministeriet et eller flere sagkyndige medlemmer med de relevante kompetencer til beskikkelse af erhvervs- og vækstministeren.