14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Olieberedskabslov § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af olieberedskabslov og bygger på lov nr. 354 af 24. april 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Klima-, energi- og bygningsministeren kan i sager omfattet af § 23, stk. 1, nr. 3 og 4, i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

•••

Stk. 2 Reglerne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

•••

Stk. 3 Vedtages bødeforelægget, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.

•••
profile photo
Profilside