Olieberedskabslov § 25

Denne konsoliderede version af olieberedskabslov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 354 af 24. april 2012

§ 25

Loven træder i kraft den 1. maj 2012.

Stk. 2 §§ 6-11, 13-16 og 20, § 23, stk. 1, nr. 1-4, og § 24 finder anvendelse fra den 31. december 2012.

Stk. 3 Klima-, energi- og bygningsministeren kan uanset stk. 2 fra den 1. maj 2012 træffe afgørelse efter § 10, stk. 1, om godkendelse af internationale lagerdækningsaftaler, der omfatter perioden efter den 31. december 2012.