Lov om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske kroner til Rusland og Belarus § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 31. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 243 af 07. marts 2023

§ 3

Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i danske kroner, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

Stk. 2 Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 4 Stk. 1 har virkning indtil den 31. juli 2022, jf. dog § 5.