Lov om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske kroner til Rusland og Belarus § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 31. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 243 af 07. marts 2023

§ 8

§§ 1-6 ophæves den 1. april 2023.