Lov om Odense Letbane Kapitel 3

Denne konsoliderede version af lov om Odense Letbane er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 151 af 18. februar 2015,
som ændret ved lov nr. 686 af 27. maj 2015

Kapitel 3 1 Regulering af Odense Letbane P/S m.v.
§ 8

Odense Letbane P/S ledes af en bestyrelse og en direktion.

§ 9

Forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Odense Letbane P/S og for Odense Letbane Komplementar ApS.

§ 10

Årsregnskabslovens regler, herunder bestemmelserne for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Odense Letbane P/S.